שנת הלימודים תש"ף נפתחה בבתי הספר, גני הילדים, מעונות היום ובצהרונים.

מאחלים לכל תלמידי שוהם שנת לימודים פוריה ומוצלחת! מצורפות תמונות מיום פתיחת הלימודים. צילום: קרן מזור