מועצת שוהם פותחת את שנת הלימודים תש"פ

"צעד אחר צעד" – תכנית לליווי מסגרות פרטיות לגיל הרך; רצף חינוכי לאורך יום הלימודים בגן ובצהרוני חמש; אנגלית בגני החובה ועוד חידושים.


 

אגף החינוך במועצה המקומית שוהם נערך בימים אלה לפתיחת שנת הלימודים תש"פ בכל מוסדות החינוך ביישוב, במרכז העשייה השנה יהיה השינוי במבנה החינוך היסודי וקליטת מיטבית של שכבות א'-ב' בביה"ס צוקים. 

אחד החידושים הבולטים בתחום החינוך השנה הוא תכנית "צעד אחר צעד", תכנית שתלווה  את מסגרות החינוך הפרטיות מגיל לידה ועד 3. לראשונה, ישתף אגף החינוך פעולה עם מסגרות החינוך הפרטיות, על מנת ליצור רצף חינוכי טיפולי ברמה היישובית כבר מהגיל הרך. תכנית הליווי תכלול את הכנסת תכנית "כיוונים" לליווי ואיתור התפתחותי בגיל הרך בכיתת הבוגרים במסגרות הפרטיות, השתתפות הצוותים בתכנית השתלמויות מגוונת של האגף וכן שילוב הילדים והצוותים באירועים קהילתיים. בשלב הראשון תיושם התכנית במסגרות הפרטיות בהן משובצים 10 ילדים ומעלה, אשר פועלות במבני הציבור במועצה. 

הקריטריונים שיבחנו  במסגרת התכנית יהיו ; עידוד  הצוות החינוכי –להשתתפות בתכנית השתלמויות מגוונת; בדיקת יחס בין מספר הילדים ואנשי הצוות (ע"פ תקני משרד הרווחה ) ובדיקת ביטוח הילדים במסגרת. הקריטריונים הפדגוגיים שייבדקו במסגרת "צעד אחר צעד": בדיקת קיומה של תוכנית פדגוגית-תואמת גיל הקבוצה (חוגי העשרה); הכנסת תכנית "כיוונים" לקבוצת הבוגרים במימון מועצה –תכנית ליווי ואיתור התפתחותי מוקדם בגיל הרך; ליווי המסגרת החינוכית על ידי צוות בינמקצועי של התכנית:  פסיכולוגית, קלינאית תקשורת ומרפאה בעיסוק צוות התכנית יקיים הפגישות עם הצוות החינוכי וייעוץ להורים לפי הצורך. מסגרות החינוך הפרטיות שישתתפו בתכנית יוזמנו גם להשתתף באירועים קהילתיים יישוביים שונים. מאגף החינוך במועצה המקומית שוהם נמסר שבשלב הראשון תיושם התכנית במסגרות החינוך הפרטיות בהן משובצים 10 ילדים ומעלה, אשר פועלות במבני הציבור במועצה. שמות הגנים  והמשפחתונים הפרטיים משוהם שיצטרפו  לתכנית יפורסמו באתר המועצה תחת מחלקת קדם יסודי , ויתעדכנו באופן שוטף לקראת תקופת הרישום למסגרות השונות.

איתן פטיגרו, ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך: "חינוך מתחיל מגיל לידה, והמחקרים מצביעים על קשר ברור לפיו ככל שנשקיע בחינוך בגיל הרך, כך תהיה התמורה לילד גבוהה ומשמעותית יותר. שוהם תהיה מיישובים הראשונים בארץ אשר תחבר למערכת החינוך המוניציפלית גם את המסגרות הפרטיות. אנו נשמור על קשר רציף עם הצוותים ונזמין את אותם להשתלמויות ביחד עם הצוותים העירוניים. אני רואה ביצירת הרצף חשיבות רבה לרווחת הפעוטות, להורים וכן לפיתוח המקצועי של אנשי הצוות".

גם תכנית הצהרונים, אשר פועלת בשיתוף החברה העירונית חמש, תעבור השנה שינוי משמעותי, שיבוא לידי ביטוי ברצף חינוכי בין שעות הפעילות בבוקר בגן הילדים לפעילות הצהרון. ב-9 גני תשולב סייעת בוקר מובילה, אשר תמשיך את יום העבודה גם בשעות הצהרון. התכנית תלווה בהשתלמויות משותפות לצוותי הגן והצהרון ובגיבוש תכנית פדגוגית לצוותים החינוכיים. 

אופירה ביטון, מנהלת אגף חינוך וקהילה הציגה את התכניות הפדגוגיות לגני הילדים, אשר כוללות לראשונה, לימודי אנגלית לגני החובה: "הלימודים יתקיימו בצורה חוויתית שמיעתית. בנוסף נמשיך בתכניות השחמט, רובוטיקה, איכות סביבה, זה"ב, גוגל'ה וספריית פיג'מה לעידוד הקריאה. צוותי הגנים ישתתפו בתכנית השתלמויות שנתית חדשה, שנושאה  "אקלים מיטבי".  

בבתי הספר יפעלו גם כן תכניות חדשות: עידוד ליזמות למורים ולתלמידים, אזרחות פעילה ותרומה לקהילה והקמת קהילה מורים לומדת בנושא הכלה ושילוב. בנוסף יימשך העיסוק בפיתוח פדגוגיה חדשנית בסביבה טכנולוגית מתקדמת, שינוי ושילוב מרחבי לימוד משתנים ומגוונים  וקידום תכנית שיח מורה ותלמיד.

ממועצת שוהם נמסר שהמועצה ממשיכה בתנופת פיתוח התשתיות הטכנולוגיות של בתי הספר, כמהלך רב שנתי, והיא צפויה גם השנה לשדרג את תשתיות התקשורת וציוד הקצה , ולהמשיך לתמוך ולפתח  את התמחות הצוותים החינוכיים בתחום זה בנוסף לתכנים דיגיטליים שיעמדו לרשות התלמידים. 

ממועצת שוהם נמסר ששיפוצי הקיץ, אשר מסתיימים בימים אלה במוסדות החינוך בשוהם, מוערכים בהיקף תקציבי של כ-2.9 מיליון ₪ והם כללו עבודות צביעה ואיטום, החלפת ריהוט, שדרוג חצרות, החלפת מזגנים, ביצוע עבודות הנגשה ובניית פירי מעליות בצוקים ואבני החושן, וכן בניית פיר ומעלית באבן חן וברבין.

במסגרת שיפוצי הקיץ מוקמת בימים אלו חצר לימודית בבית הספר אבני החושן, ישודרגו מרחבי למידה בחלק מגני הילדים ומרחבים למידה נוספים  בתיכון שוהם כחלק . כמו כן יבוצעו עבודות להתייעלות אנרגטית.