התמונה החינוכית של שוהם – תשע"ח

שיעור גבוה של מתגייסים לצה"ל ומתנדבים לשירות לאומי, אזרחי או צבאי, שיעור נשירה אפסי ושיפור בשיעור הזכאות לבגרות, בשיעור הזכאים לתעודת בגרות עם 5 יח"ל במתמטיקה ובאנגלית


השבוע פרסם משרד החינוך את נתוני התמונה החינוכית של שוהם לשנת תשע"ח. התמונה החינוכית סוקרת את נתוניהם הכלליים של בתי הספר וגני הילדים בשוהם ומציגה תעודת זהות לישוב ובה נתונים  כלליים ברמה מספרית, חלוקה למגדר, כתות חינוך מיוחד וכן מידע המשקף נתונים על ערכים ואקלים חינוכי, נשירה והתמדה בבתי הספר, הצוות החינוכי, הישגים לימודיים כולל זכאות לבגרות גיוס לצה"ל ועוד.

שיעור הזכאות לבגרות של כלל הלומדים בשוהם (כולל חינוך מיוחד) עמד בתשע"ח על 93.7%, לעומת 90.9% בשנה שקדמה לה, כאשר 9.2% מהבוגרים זכאים לבגרות מצטיינת (לעומת 4.7% בתשע"ז). שיעור הזכאים לתעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל במתמטיקה עלה ל-30.5%, לעומת 29.2% בשנה שקדמה לה, ושיעור הזכאים לתעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל באנגלית עלה גם הוא ל-74.2%, לעומת 73.3% בתשע"ז.  רק 0.3% ממחברות הבחינה בשוהם נפסלו. 

בתחום הערכים והאקלים: 96.9% מהבנים ו-94.3% מהבנות (מחזור תשע"ה) התגייסו לשירות צבאי, 7.3% מהבנות ואחוז מהבנים התנדבות לשירות לאומי, אזרחי או צבאי. 

מן הנתונים עולה כי שיעור הנשירה מקרב הלומדים ברשות הוא אפסי ועומד על 0.2% - תלמיד אחד מתוך מחזור של 426 תלמידים. 

איתן פטיגרו, ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך: "ההישגים אכן מרשימים ומשקפים את העבודה המאתגרת  והמאמץ הרב שמשקיעים התלמידים וצוותי ההוראה והחינוך, לצד התמיכה מבית. דווקא מהצמרת אני עדיין מאמין בכל לבי שציונים ואחוז הזכאות הם לא הכל, וגם לא הדבר החשוב ביותר. האקלים החינוכי בבית הספר והערכים קודמים להם - התרומה של בוגרי שוהם בצבא, בשירות הלאומי, בשנת השירות ובמסגרות ההתנדבות השונות היא תעודת ההצטיינות המשמעותית ביותר שלנו בשוהם".

אופירה ביטון, מנהלת אגף חינוך וקהילה: "התמונה החינוכית של שוהם מעלה הישגים מרשימים, ושיפור במרבית הפרמטרים, ומציפה גם נקודות הטעונות שיפור. כמדי שנה אנו נלמד את הנתונים לעומק ונגבש תכנית עבודה ביחד עם כלל מנהלי בתי הספר  והעל יסודיים בפרט. בתי הספר התיכונים בשוהם הם בתי ספר מקיפים, הקולטים את כלל  תלמידי היישוב, למעט תלמידים בודדים שאנו מאמינים כי מסגרת ייחודית מתאימה ואחרת יכולה לאפשר להם לסיים את מסלול לימודיהם באופן המיטבי המתאים להם. לפיכך אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על שיעור הנשירה הנמוך ובמתן מענה נכון ומתאים של צוותי החינוך לכל תלמיד".