עדכון על תהליך בחינת מבנה מערכת החינוך היסודי בשוהם

ביום ה', 13.6.19 צפויה הגב' דלית שטאובר, היועצת המקצועית החינוכית להגיש לראש המועצה את המלצותיה בדבר מבנה החינוך היסודי בשוהם. ההמלצות יוצגו על ידיה להנהלת המועצה במהלך השבוע הבא, והן יידונו בישיבה מיוחדת, שלא מן המניין (ישיבות ההנהלה אינן פתוחות לציבור)


השינוי הדמוגרפי שעברה שוהם לאורך השנים , לצד האכלוס הצפוי בשכונות הצפונית והדרומית בשלוש השנים הקרובות, חייבו אותנו לבחון בצורה מקצועית וניטרלית את המצב, כשהמטרה היא להמשיך ולהעניק חינוך איכותי לתלמידי היישוב.
 

על מנת לאפשר בחינה מעמיקה של ההמלצות והשלכותיהן על ידי כל הגורמים, לרבות על ידיכם, ההורים, אנו דוחים את פרסום השיבוצים של החינוך הממלכתי לשנת הלימודים הקרובה בכשלושה שבועות.
אין כל מקום לפגוע בתלמידים ולהשבית את הלימודים, כאשר עדיין לא קיבלנו את ההמלצות, ובטרם התקבלו החלטות כלשהן. לפיכך אנו מדגישים שהלימודים בכל מוסדות החינוך בשוהם מתקיימים כסדרם, וההכנות לפתיחת שנת הלימודים תש"פ נמשכות כרגיל.