מדורות ל"ג בעומר

כקהילה שמחויבת לשמירה על איכות הסביבה, נפעל גם השנה לחגוג את ל"ג בעומר קצת אחרת.תוכלו להחליף את מדורת ל"ג בעומר בפעילות ערכית בתחום מורשת החג או בפעילות אתגרית. כל אשכול גנים (2 גנים ומעלה) או שכבת כיתות (א'-ג'), אשר יתארגנו למדורה משותפת, יקבלו מהמועצה השתתפות כספית להפעלה. (ניתן לפנות למדרשת שהם לקבלת הצעות ורעיונות לפעילות). את הבקשות יש להגיש לאגף החינוך, עד לתאריך ה- 12/5/19 בשעה 12:00. לפרטים אגף החינוך-פאר , טל' 03-9723076 . כל הקודם זוכה!
מדורות ניתן להבעיר מיום 19.5.19 ועד 23.5.19 באזור "המובלעת", בסמוך לאולם הספורט של חט"ב נחשון. אזור זה ינוקה מעשביה ויהיה בטוח לשימוש. מומלץ כי בכל מדורה יהיה ליווי של מבוגר.

 

חשוב!
הבעירו מדורה קטנה לזמן קצר.
אין לכרות עצים חיים ומתים.
הבעירו המדורה בתוך גומה באדמה אותה תכסו לאחר מכן.
אין לשרוף במדורה מוצרי פלסטיק או צמיגים.
אין להשתמש בחומרים מאיצי התלקחות.
חשוב לכבות היטב את המדורה.
אין להשאיר שיירי מזון ופסולת בשטח.
הבערת מדורות בפארק יער שוהם ובשבילים ההקפיים של שהם אסורה בהחלט.

 

מפת מדורות