הודעה חשובה - מחלת הזיקה


⚠️ תושבים יקרים – הבוקר קיבלנו הודעה ממשרד הבריאות בדבר הימצאותו של חולה במחלת הזיקה ברח' תרשיש בשוהם, אשר נדבק במחלה בחו"ל. 

⚠️ בהתאם להנחיות המשרד, יבצע אגף איכות הסביבה פעולות ניטור והדברה אינטנסיביות בסביבת מגורי החולה – במרחב הציבורי ובחצרות הבתים. במידת הצורך יכנסו המדבירים לחצרות הבתים בליווי של מפקח תברואה של המועצה. בנוסף, יבוצעו עבודות ניטור והדברה, על פי הצורך, ברחבי היישוב. 

⚠️ שיתוף הפעולה שלכם, התושבים, חשוב – אנא יבשו מקורות מים עומדים במרפסות ובחצרות הבתים, למניעת דגירה של זחלי יתושים.