קול קורא להגשת בקשות תמיכה במשלחות ייצוגיות ובמיזמים לעידוד ופיתוח קשרי חוץ שהם 


המועצה המקומית שהם מעודדת פעילות בקרב תושבי הייישוב ומוסדותיה, התורמת לפיתוח והרחבת קשרי החוץ הבינלאומיים של שהם ולשם כך מעניקה תמיכה כספית באמצעות הוועדה לקשרי חוץ של המועצה.
 

תושבי שהם בעלי יוזמות ואו רעיונות לפיתוח קשרי החוץ של שהם, ומנהליות משלחות ייצוגיות משהם המעוניינים/ות לקבל את תמיכת המועצה, עד לסכום מרבי של 15,000 ₪, מוזמניםות להגיש בקשה באמצעות טופס בקשת תמיכה או מילוי טופס דיגיטלי.
 

את הבקשות יש להגיש עד יום א' ה-24.3.19, לוועדת קשרי חוץ שהם באמצעות רכזת הועדה, הגב' ענת דותן במייל: anat@shoham.muni.il 
• בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה לא יידונו ע"י הועדה.

הועדת תמיין את הבקשות עפ"י תבחינים שנקבעו מבעוד מועד, אותם ניתן למצוא כאן

עדיפות תינתן ל:
מיזמים בעלי פוטנציאל למינוף בארץ ובחו"ל, עדיפות למיזמים בעלי פוטנציאל לפיתוח קשרי חוץ בזירה הבינלאומית לטווח ארוך.

 

תושבים ואו גופים המקיימים קשר משמעותי עם גורמים בחו"ל, קהילות יהודיות או ארגונים, אשר להם יכולת תרומה משמעותית לקהילת תושבי שהם.
 

המבקשים את תמיכת המועצה, יידרשו להציג את מהות וייעוד בקשתם בפני הוועדה לקשרי חוץ. היזמים ידרשו לקבל חוו"ד מיוחדת בהתאם למהות המיזם.
 

משלחות אשר יקבלו תמיכה מהמועצה, יחויבו במעבר תהליך הכנה מסודר ומבוקר מטעם החברה העירונית חמש שהם, ובתום הנסיעה, יחויבו בהצגת דו"ח הנסיעה וסיכום הפעילות בפני חברי הוועדה.
לפרטים נוספים יש לפנות לענת בטל' 03-9723010.

בברכה,
פלג רשף
יו"ר וועדת קשרי חוץ ומשלחות