תוכניות עבודה לשנת 2022.pdf

 

 

טקסט נגיש

חינוך:
צמצום פערים לימודיים ורגשיים בעקבות תקופת הקורונה.

שפ"ע:
התחדשות המרחב הציבורי בשכונות ותיקות.
שמירה על חזות היישוב: גינון, ניקיון ואכיפה.

סייבר:
בחינת מוכנות הרשות והתאגידים העירוניים למתקפות סייבר ושמירה על פרטיות המידע.

שכונת הדרים:
קליטת תושבי השכונה, בהתאם לאכלוס וסיום פיתוח של ב'.

סייבר:
בחינת מוכנות הרשות והתאגידים העירוניים למתקפות סייבר ושמירה על פרטיות המידע.

פנאי וקהילה:
חזרה לשגרת אירועים קהילתיים.
קידום ופיתוח ערך ההתנדבות בקהילה.

פיתוח כלכלי:
המשך פיתוח היי פארק שוהם ואייר פארק שוהם.

בית לחיים:
תחילת בינוי הבית.

בטחון
שמירה על מוכנות לחירום והמשך הצטיידות באמצעי בטחון חדשניים.