חברי דירקטוריון חכ"ל

5 חברי מועצה: פטיגרו איתן, לוי יוסי, פאהן אשר, פרידמן רונן, תורג'מן יוחנן

5 נציגי ציבור: 
הברפלד רקפת, נציגת ציבור, מאושרת, 29.8.18, עלי לפנות להארכה
זולטוב יניב, נציג ציבור, מאושר, 23.7.2020
לבונטין גילי, נציגת ציבור, מאושרת, 3.2.2020
קראוס אור, נציג ציבור, מאושר, 3.2.2020
שכטר נורית, נציגת ציבור, מאושרת, 16.11.2021

5 עובדי מועצה:
דלוה אילנית, מנהלת מחלקת מים ונכסים, מאושרת, 23.7.2020
אלקובי ניסים, מנהל אגף שפ"ע,  מנהל אגף חדש, נפנה לאשרה
טל בשן שרון, מנהלת מחלקת בתי"ס, נפנה לאשרה
ירקוני יעקב, מהנדס המועצה, מאושר, 29.8.18
שטרסברג ישראל, גזבר המועצה, קיים אישור לחברות בשלוש החברות, 29.12.09


חברי דירקטוריון חמש

5 חברי מועצה:  פטיגרו איתן, אלבז שימי, אלטלף אבי, וגנר בריל מירי,  קרס חני

5 נציגי ציבור:
גדרון יובל, נציג ציבור, מאושר, 16.11.2021
מדר שפירו  ליאורה, נציגת ציבור, מאושרת הארכה עד 2.2.2023
פלד אביב, נציג ציבור, מאושר, 3.2.2020
קראוס קאדיה, נציגת ציבור, מאושרת, 3.2.2020
שוורץ הררי  אורנה,  נציגת ציבור, מאושרת, 3.2.2020

5 עובדי מועצה:
ביטון אופירה, מנהלת אגף חינוך וקהילה, מאושרת, 29.12.09
בן חיים יוסי, מנכ"ל המועצה, מאושר, 3.2.2020
בסן דליה, מנהלת משאבי אנוש, מאושרת, 29.12.09
מרק אלונה, סגנית מנהלת מפעם, מאושר, 3.2.2020
שטרסברג ישראל, גזבר המועצה, קיים אישור לחברות בשלוש החברות הבנות, 29.12.09

חברי דירקטוריון תאגיד לחינוך שהם בע"מ

4 חברי מועצה: פטיגרו איתן, אלטלף אבי, ליליוס איתן, רשף פלג

4 נציגי ציבור:
ברגמן אורי, נציג ציבור, מאושרת הארכה, 16.11.2021
לוין גלעד, נציג ציבור, מאושר, 6.5.2021
רום שלומית, נציגת ציבור, מאושרת, 29.8.18, נשלח לאישור הארכה
שבתאי יעל, נציגת ציבור, מאושרת, 13.2.2020

4 עובדי מועצה:
חגית סולומון, מנהלת מחלקת קדם יסודי, נשלח לאישור 
בן חיים יוסי, מנכ"ל המועצה, מאושר, 3.2.2020
טל בשן שרון, מנהלת מחלקת בתי ספר, מאושרת, 3.2.2020
שטרסברג ישראל, גזבר המועצה, מצורף אישור לחברות בשלוש החברות הבנות, 29.12.09