28.11.22

ירידה בזיכרון בגיל מבוגר אינה גזירת גורל – יש מה לעשות! כלים לשימור וחיזוק הזיכרון" , מרצה מר שחר בן יצחק חברת קורטקס. בבית המתנדב, רח' לשם 2 בין השעות 19:30-21:00.    ההשתתפות ללא עלות, אך כרוכה בהרשמה מראש.

לפרטים: מיכל פרידנטל, עו"ס-אחראית תחום בני משפחה מטפלים במחלקה לשירותים החברתיים.  טל. 03-6888162