חברי הוועדה:

  • ראש מועצה
  • מנכ"ל
  • ראשי מכלולים ומס' 2 שלהם