גיל ליבנה

גיל ליבנה
ראש המועצה

יו"ר ועדת מל"חיו"ר מליאת תכנון ובנייהיו"ר ועדת מנגנוןיו"ר דירקטוריון החברה הכלכליתיו"ר דירקטוריון החברה העירונית חמשיו"ר דירקטוריון תאגיד החינוךיו"ר מטה אס"א – אלימות, סמים ואלכוהוליו"ר ועדת לשימור מבנים ואתרים

טל' במשרד: 03-9723010
פקס: 03-9723018
מייל:
  gil@shoham.muni.il 

 

איתן פטיגרו

איתן פטיגרו
מ"מ וסגן ראש המועצה

יו"ר פורום תכנון, מ"מ יו"ר דירקטוריון חכ"ל, חבר ועדת משנה לתכנון ובנייה, חבר ועדת מנגנון.

טל: 03-9723013
פקס: 03-9723018
מייל:
 petigro@hotmail.com

 

שמעון אלבז

שמעון אלבז
משנה לראש המועצה

יו"ר ועדת ספורט ואורח חיים בריא, מ"מ יו"ר דירקטוריון החברה העירונית חמש

טל: 03-9723013
פקס: 03-9723018
מייל:
 shimonel65@walla.com

 

אלי כהן

אלי כהן
חבר המועצה

יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנייה, יו"ר ועדת רווחה ושירותים חברתיים , חבר ועדת מכרזים, חבר ועדת דת ותרבות בצוותא

טל: 03-9723013
פקס: 03-9723018
מייל:
 elic@shoham.muni.il

 

חני קרס

חני קרס
חברת המועצה

מחזיקת תיק הנוער, יו"ר ועדת מלגות, חברת דירקטוריון החברה העירונית חמש, חברת ועדת תמיכות, חברת ועדת ספורט

טל: 03-9723013
פקס: 03-9723018
מייל: 
karas55@gmail.com

 

אבי משיח

אבי משיח
חבר המועצה

יו"ר ועדת רווחת הגמלאי וחבר ועדת ביקורת

טל: 03-9723013
פקס: 03-9723018
מייל: 
avimashiachg@gmail.com

 

גלעד רבינוביץ

גלעד רבינוביץ
סגן ראש המועצה

יו"ר ועדת חינוך, חבר ועדת מנגנון

טל: 03-9723013
פקס: 03-9723018
מייל: 
giladrb@gmail.com

 

 

דפנה רבינוביץ

דפנה רבינוביץ
חברת מועצה

יו"ר הפורום לפיתוח כלכלי, יו"ר ועדת מכרזים, חברת דירקטוריון החברה הכלכלית,  חברת ועדת משנה לתכנון ובנייה

טל: 03-9723013
פקס: 03-9723018
מייל: dafnar@complot.co.il

 

ערן אלראי

ערן אלראי
חבר המועצה

יו"ר ועדת תנועה ותמרור, חבר ועדת התמיכות

טל: 03-9723013
פקס: 03-9723018
מייל:
 eran.alroy@softwareag.com

 

 

אשר פאהן

אשר פאהן
סגן ראש המועצה

יו"ר ועדת כספים, יו"ר ועדת דת ותרבות בצוותא, חבר בדירקטוריון החברה הכלכלית, חבר ועדת משנה לתכנון ובנייה, חבר ועדת ביקורת, חבר ועדת תמיכות, חבר ועדת מלגות, חבר פורום תכנון

טל: 03-9723013
פקס: 03-9723018
מייל: 
fahn100@gmail.com

 

אלי יפרח

אלי יפרח
חבר המועצה

יו"ר ועדת תמיכות, יו"ר ועדת הנחות בארנונה, חבר בדירקטוריון החברה העירונית חמש, חבר ועדת מכרזים, חבר ועדת מלגות

טל: 03-9723013
פקס: 03-9723018
מייל: 
eli@shoham.muni.il

 

 

אבי אלטלף

אבי אלטלף
חבר המועצה

מחזיק תיק החינוך הדתי, יו"ר ועדת שמות והנצחה, מ"מ יו"ר ועדת דת ותרבות בצוותא, מ"מ יו"ר תאגיד החינוך, חבר ועדת תמיכות, חבר ועדת מכרזים

טל: 03-9723013
פקס: 03-9723018
מייל:
 avi@altalef.co.il

 

יוסי לוי

יוסי לוי
חבר המועצה

יו"ר ועדת הביקורת, חבר ועדת משנה לתכנון ובנייה, חבר ועדת מכרזים, חבר ועדת הנחות בארנונה, חבר ועדת תמיכות, חבר דירקטוריון החברה העירונית חמש, חבר דירקטוריון תאגיד החינוך

טל: 03-9723013
פקס: 03-9723018
מייל:
 ayla206@walla.com