תאגיד החינוך שהם (להלן: "התאגיד") מזמין מועמדים להליכים המפורטים להלן. ניתן לעיין במסמכי ההליכים ללא עלות.
דרוש/ה רכז/ת תוכנית גן קיץ תשפ"א  בגני הילדים - הקש לפרטים המלאים
ניתן לפנות בשאלות הבהרה בדוא"ל anatep@shoham.muni.il עד ליום 14.5.21 בשעה 12:00.
את ההצעה יש להגיש במעטפות סגורות, ולציין על גבי המעטפה את שם ההליך בלבד עד ליום 25.5.21 בשעה 12:00 באופן המפורט במסמכי המכרז.

דרושים מדריכים לתוכניות הקיץ בבתיה"ס ובגנ"י - הקש לפרטים המלאים

מפעילים לתוכניות העשרה בתחומי אומניות, מדעים וטכנולוגיה, ספורט - הקש לפרטים המלאים

קול קורא - לקבלת פניות להפעלת תוכניות "הרפתקאות בקיץ" סדנאות קיץ לכיתות ד-ו - הקש לפרטים המלאים
ניתן לפנות בשאלות הבהרה בדוא"ל hanita@shoham.muni.il עד ליום 14.5.21  בשעה 12:00.
את ההצעה יש להגיש במעטפות סגורות, ולציין על גבי המעטפה את שם ההליך בלבד עד ליום 25.5.21  בשעה 12:00 באופן המפורט במסמכי המכרז.


בכבוד רב,
אופירה ביטון
מנהלת תאגיד חינוך שהם