משרדי המועצה:

כתובת: רחוב האודם 63, שהם  
מיקוד: 6080363
טלפון מרכזייה: 03-9723000
דואר אלקטרוני: shoham@shoham.muni.il

 

שעות העבודה במועצה:

ימים: א', ב', ד', ה' : 08.00 עד 16.00,
יום ג': 08.00 עד 13.00, 16.00 עד 19.00 מלבד הועדה לתכנון ולבנייה ומחלקת גבייה.

לשכת ראש המועצה: מר גיל ליבנה, טלפון: 03-9723010

קבלת קהל בימים ראשון ושלישי בין השעות: 19:00 - 16:00, בתיאום מוקדם.

ממלא מקום וסגן ראש המועצה: מר איתן פטיגרו, טל: 9723013 - 03

סגן ראש המועצה: מר גלעד רבינוביץ', טל: 9723013 - 03 

סגן ראש המועצה: אשר פאהן, טל: 9723013 - 03

לשכת מנכ"ל המועצה: מר דודי זביב, טלפון: 03-9723020

ממונה על פניות הציבור: גב' שולה קרקוב, טלפון: 03-9724724

 

מנהלי אגפים ומחלקות:  

קבלת קהל: יום ג' בין השעות 16.00-19.00 (בתיאום מראש) 

 

ועדה לתכנון ולבנייה - קבלת קהל:  

ועדה מקומית - שעות קבלת קהל:

טל: 03-9723063

א' ו-ד' - 08:30 - 13:00

ג' - 16:00 - 19:00

שעות מענה טלפוני:
בימים א' - ה':   08:00 - 12:00

 

אלפון המועצה - הקש לכניסה

 

חברה כלכלית לפיתוח שהם 

חברה כלכלית לפיתוח שהם בע"מ, מיסודה של המועצה המקומית שהם

קבלת קהל (בתיאום מראש) יום ג' 08:00 - 19:00 

כתובת:  

בניין המועצה המקומית, רח' האודם 63 שהם 

טלפון : 03-9724721 

 

מחלקת גבייה וארנונה 

טלפון: 03-9723080/81/82/83  

שעות קבלת הקהל במחלקת הגביה: 

ימים א,ב,ה, 08:00-13:00 

יום ג' 13:00 - 08:00 ו- 16:00-19:00 

יום ד' 08:00-10:00 

 

הדברה 

יתושים, מכרסמים - יש לפנות למוקד 106 או לאגף איכות הסביבה בטל': 03-9723051 

 

מוקדי חירום

מוקד 106 נועד לתת מענה טלפוני ובאינטרנט 24 שעות לתושבי שהם בנושאים הבאים:

סתימת ביוב, פיצוץ בצינורות מים, גינון, הדברה, תחזוקה, פינוי אשפה ותיקון או החלפת פח, וטרינריה, חפצים חשודים ומטרדים נוספים.

מוקד 106 משיב לפניות הציבור בנושאים: אירועי תרבות, מספרי טלפונים ושעות קבלה, וכו'.

ניתן להתקשר גם מטלפון סלולרי:

מפלאפון: 106-03-14, מסלקום: *-106-14 

מוקד 106 – קו בזק: 9723090/91