תפקידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס):

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היא גוף המרכזי של הממשלה שתפקידו לאסוף, לעבד ולפרסם מידע סטטיסטי על האוכלוסיה, הכלכלה והחברה בארץ. מידע זה דרוש לממשלה בעיקר לצרכי קביעת מדיניות תכנון ומעקב אחר התפתחות המדינה.

מועצה מקומית שוהם איגמה מספר נתוני ליבה על הישוב.      

כמו כן מידע נוסף נמצא באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (לחץ כאן)
 

הפרסום החדש של הלמ"ס בנושא רשויות מקומיות - שהם 2006 הקש לצפייה 


קבצים להורדה

נתונים כלליים
אוכלוסיה
מספר דירות בהתרי בנייה פרטית
נפגעים בתאונות דרכים
מצבת כלי רכב מנועיים