לתאגיד חינוך שוהם - דרושים/ות מפעילים לתוכנית הקיץ בבתי"הס היסודיים


1. בי"ס של החופש הגדול - מוזמנים להגיש הצעה הכוללת תוכנית פדגוגית  ומודל הפעלה 

לתוכנית "פלח"י קיץ" לכיתות א'-ד'.

התכנית צריכה להיות מותאמת לכללי משרד החינוך המפורסמת ב- אתר משרד החינוך

2. "הרפתקאות בקיץ" מוזמנים להגיש הצעה הכוללת תוכנית פדגוגית ומודל הפעלה תוכנית לכיתות ד-ו, 8 ימי  סדנאות. לשאלות והבהרות  hanita@shoham.muni.il

הקש למעבר לטפסי הגשה