העולם בו אנו חיים טומן בחובו סיכונים "ותיקים" כמחלות או אסונות טבע, וסיכונים חדשים הקשורים בגידול האוכלוסייה ובהתפתחות הטכנולוגית המואצת – מחלות סביבתיות, איידס, קרינה גרעינית, מפגעים אקולוגיים, סמים חדשים וסמים ידועים, אך בעלי עצמה חזקה יותר, ועוד.

השימוש בסמים הוא אחד הפיתויים והסיכונים הנפוצים ביותר בעידן המודרני. למאגר הסמים הידועים מן העבר נוספו סמים חדשים, וסמים שהיו בשימוש בתקופות קודמות הם כיום בעלי השפעה חזקה יותר עקב שיטות יצור מתוחכמות יותר.

שימוש בסמים נפוץ בקרב אוכלוסיות שונות וגילאים שונים כאשר גיל ההתבגרות הוא הגיל הפגיע ביותר. בגיל זה מתרחשים שינויים ביולוגיים, נפשיים וחברתיים המגבירים את פוטנציאל ההיפגעות והרגישות להשפעת הסמים.

בנוסף לשימוש בסמים האסורים על פי החוק, אנו עדים לתופעה ההולכת וגוברת של שימוש לא מבוקר באלכוהול בקרב בני נוער צעירים וצעירים מאוד.

מועצת שהם שמה לעצמה את המאבק בשימוש בסמים ושתיית אלכוהול לא מבוקרת בסדר עדיפות גבוה. לשם כך, המועצה משתפת פעולה עם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, באמצעות מתאם המאבק בסמים, בכל התחומים. בהתאם ליעדים האסטרטגיים של הרשות, מושם דגש על:

 

חינוך ומניעה

  • פיתוח ויישום תכניות מניעה בקרב צעירים ובני נוער
  • ביסוס פעילות הסברה נרחבת בקרב ההורים
  • העמקת פעילות המניעה בקהילה והגברת ההסבר
  • מתן התייחסות ממוקדת בבתי הספר, במסגרת תכניות הלימודים של משרד החינוך
  • פעילות במסגרת חינוך הבלתי פורמאלי

 

פיתוח קהילתי
פעילות מקיפה בקרב הקהילה במטרה ליצור תנועה חברתית רחבה ואווירה ציבורית, השוללת שימוש בסמים, תוך יצירת שיתוף פעולה בין מנהיגות הישוב, התושבים ובני הנוער. הפעילות מסייעת בעיקר להגברת המניעה בקהילה, בהתאם לתכניות העבודה היישוביות.

 

פרטים נוספים

סיון יצהר - מתאמת הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול

טל: 6887961
מייל: [email protected]