אגף איכות הסביבה

עפ"י חוק העזר (העמדת רכב וחנייתו) התשס"ב-2002, פועלת מועצת שוהם לשמירת הסדר הציבורי ולשיפור איכות החיים והסביבה של תושבי ואורחי המועצה. אם ברצונך להגיש בקשה לביטול קנס, באפשרותך למלא את הבקשה ולצרף כל אסמכתא רלוונטית התומכת בטענותייך.

 

 

1.

2.

3.