לשאלות ובירורים יש לפנות ל- 03-9723076 או 03-9724738

 

(הרישום יחל ב: 27/1/20-21/2/20 לילדים בגילאי 3-6. רישום לצהרונים יחל ב: 27/1/20 עד ה- 1/3/20 באתר ח.מ.ש.)

הרישום למעונות היום שגיא ומכבים - 2.2.20 עד 20.2.20 (לאחר מכן על בסיס מקום פנוי).

חוברת 2020.pdf