הרישום יחל ב: 27/1/20-21/2/20 לילדים בגילאי 3-6.

רישום לצהרונים יחל ב: 27/1/20 עד ה- 1/3/20 באתר ח.מ.ש.

חוברת 2020.pdf