בכל שנה צוות השפ"ח מקיים סדנאות קפה הורים. בקרוב נפרסם פרטים נוספים...