אגף איכות הסביבה

עפ"י חוק העזר (העמדת רכב וחנייתו) התשס"ב-2002, פועלת מועצת שוהם לשמירת הסדר הציבורי ולשיפור איכות החיים והסביבה של תושבי ואורחי המועצה. אם ברצונך להגיש בקשה לביטול קנס, באפשרותך למלא את הבקשה ולצרף כל אסמכתא רלוונטית התומכת בטענותייך.