הרישום לתושבי שוהם לגני הילדים ולכיתה א' יחל בתאריך ה-  7/1/19 ויסתיים ב- 27/1/19 ,הרישום יתבצע באופן מקוון באתר האינטרנט של המועצה.

תושבים חדשים-  הרישום יתבצע באגף החינוך בבניין המועצה בין התאריכים 7/1/19-11/1/19 –פרטים נוספים ושעות קבלת קהל ניתן למצוא בחוברת הרישום באתר המועצה.

כניסה למערכת הרישום האינטרנט

חוברת רישום לגני ילדים וכיתות א.pdf

כניסה למערכת הרישום האינטרנט