איתן פטיגרו  (שהם שלנו) - Eitan@shoham.muni.il
ראש המועצה


רונן פרידמן  (שהם שלנו) - ronenronenf@gmail.com

מ"מ וסגן ראש מועצה


שמעון  אלבז (שהם שלנו) - shimonel65@gmail.com


חני קרס (שהם שלנו) - Karas55@gmail.com
משנה לראש המועצה


פלג רשף (שהם שלנו) - pelegreshef@gmail.com


זיו שמע (שהם שלנו) - zivshama@gmail.com


מירי וגנר (שוהם שלנו) - Mb0504008413@gmail.com


איתן ליליוס ( שווים) - eitan.lilyus@gmail.com

סגן ראש מועצה


יוחנן תורגמן (שווים) - yohanan2468@gmail.com


אשר פאהן  (יחד) - Fahn100@gmail.com
סגן ראש מועצה


אבי אלטלף (יחד) - avi@altalef.co.il


יוסי לוי (עתיד לשהם) - yosil@shoham.muni.i

משנה לראש המועצה


סוזי בר (שהם בתנופה) - suzikzata@gmail.com
יו"ר אופוזיציה