איתן פטיגרו  (שהם שלנו) - [email protected]
ראש המועצה


רונן פרידמן  (שהם שלנו) - [email protected]

מ"מ וסגן ראש מועצה


שמעון  אלבז (שהם שלנו) - [email protected]


חני קרס (שהם שלנו) - [email protected]
משנה לראש המועצה


פלג רשף (שהם שלנו) - [email protected]


זיו שמע (שהם שלנו) - [email protected]


מירי וגנר (שוהם שלנו) - [email protected]


איתן ליליוס ( שווים) - [email protected]

סגן ראש מועצה


יוחנן תורגמן (שווים) - [email protected]


אשר פאהן  (יחד) - [email protected]
סגן ראש מועצה


אבי אלטלף (יחד) - [email protected]


יוסי לוי (עתיד לשהם) - [email protected]

משנה לראש המועצה


סוזי בר (שהם בתנופה) - [email protected]
יו"ר אופוזיציה