הממונה על חופש המידע: מיכל חוגי - מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה

טל: 03-9723020 ,  דוא"ל: [email protected]

 

חוק חופש המידע 

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

  1. קבלת מידע על פעולות המועצה כרוכה בתשלום אגרה.
  2. להלן הסכומים המעודכנים :
  • אגרת בקשה למידע: 20 ₪ - תנאי מקדמי לטיפול בבקשה לקבלת מידע הינו תשלום האגרה.

  • אגרת טיפול: החל משעת העבודה הרביעית, ישלם מבקש המידע עבור כל שעת עבודה של איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו-אגרת טיפול בסך של 30 ₪.

  • אגרת הפקה: 0.2 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב, או 2.5 ש"ח לדיסקט מחשב.

  •  מבקש המידע ימלא את הטופס המצורף בזה.

  • פרטי חשבון הבנק לתשלום - בנק לאומי, סניף 747, חשבון 6700/70

  • המועצה תודיע למבקש על ההחלטה בבקשתו תוך 30 יום.

  • החליטה המועצה להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע ההחלטה תוך 15 יום.

  • דחיית הבקשה היא בסמכות הממונה על מסירת המידע: גב' דליה בסן.  

 

למעבר לתשלום אגרת חוק חופש המידע לחץ כאן

 

דוח חופש המידע לשנת 2015

דוח חופש המידע לשנת 2016

דוח חופש המידע לשנת 2017

דוח חופש המידע לשנת 2018

דוח חופש המידע לשנת 2019

דוח חופש המידע לשנת 2020

דוח חופש המידע לשנת 2021