הממונה על חופש המידע: דליה בסן  מנהלת משאבי אנוש 

טל: 03-9723024 ,  דוא"ל  dalia@shoham.muni.il

 

חוק חופש המידע 

  1. קבלת מידע על פעולות המועצה כרוכה בתשלום אגרה.
  2. להלן הסכומים המעודכנים :
  • אגרת בקשה למידע: 20 ₪ - תנאי מקדמי לטיפול בבקשה לקבלת מידע הינו תשלום האגרה.

  • אגרת טיפול: החל משעת העבודה הרביעית, ישלם מבקש המידע עבור כל שעת עבודה של איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו-אגרת טיפול בסך של 30 ₪.

  • אגרת הפקה: 0.2 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב, או 2.5 ש"ח לדיסקט מחשב.

  •  מבקש המידע ימלא את הטופס המצורף בזה.

  • פרטי חשבון הבנק לתשלום - בנק לאומי, סניף 747, חשבון 6700/70

  • המועצה תודיע למבקש על ההחלטה בבקשתו תוך 30 יום.

  • החליטה המועצה להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע ההחלטה תוך 15 יום.

  • דחיית הבקשה היא בסמכות הממונה על מסירת המידע: גב' דליה בסן.  

 

למעבר לתשלום אגרת חוק חופש המידע לחץ כאן

 

דוח חופש המידע לשנת 2015

דוח חופש המידע לשנת 2016

דוח חופש המידע לשנת 2017

דוח חופש המידע לשנת 2018