היכונו לחוגי מדע וטכנולוגיה תשפ"א!


לוגו מרכז למידה להישגים בצבע אדום  

פירוט הקורסים ומערכת שעות


רבדים


דוברי אנגלית ומצטיינים


רובוטיקה


שחייה