בהמשך ליישום הרפורמה בתכנון ובניה, מקיימת הוועדה המקומית לתכנון ובניה שוהם, מפגש עם עורכי בקשות, מתכננים ומהנדסים, מגישי בקשות להיתר לוועדה.
במפגש יתקיים דיון בנושאים הרלוונטים העוסקים בהליכי הרישוי, ובחידושים בחוקים ובתקנות תכנון ובניה כגון: פיצול דירות, רישוי מקוצר וכו'.
המפגש מיועד למתן הסברים לגבי החידושים בחוק ושמיעת ציבור הגורמים העובדים מול הוועדה.

נשמח לארח אתכם במפגש זה שיתקיים ביום שלישי ה- 30.01.18  בשעה  18:00 בבנין המועצה, בחדר הישיבות בקומה א'.

ניתן לשלוח שאלות טרם הדיון למייל של לאה- מנהלת מחלקת רישוי בניה:
lea@shoham.muni.il    

נא אשרו השתתפותכם, במייל המצוין לעיל. 

בכבוד רב
הוועדה המקומית לתכנון ובניה שוהם