קבצים להורדה

שינויים בזכויות והטבות לניצולי השואה                                                                        מידע וזכויות לניצולי שואה

מידעון יוני 2012