השירותים הניתנים ע"י המחלקה מחולקים לשירותי חובה ושירותי רשות.
 

 • שירותי החובה מושתתים על חוקים.
 • שירותי הרשות מושתתים על תקנות משרד הרווחה, ועל מדיניות מ.מ. שהם.

שירותי הרשות מסופקים על פי הצרכים ובהתאם לתקציב.

סדר העדיפויות לטפול במשפחות הינו על פי חומרת הבעיות, מידת הסיכון הנשקפת למשפחה והסיכוי לשינוי בתפקודה.

השירותים ניתנים עפ"י קריטריונים לנזקקות ומבחן הכנסות.

חלק מהשירותים כרוך בהשתתפות כספית של המשפחות.

 

א. שירותים לרווחת המשפחה

 •  יעוץ, לווי, תמיכה וטיפול – למשפחות ופרטים הנמצאים במצבי מצוקה או משבר.
 • עזרה כספית – למימון הוצאות מיוחדות.
 • סיוע בקבלת הנחות ותרומות – אצל גורמים שונים בקהילה (כמו: הנחה בארנונה, קרן לסיוע ע"ש רון ריבלין).
 • סיוע בהתמודדות עם אלימות במשפחה – באמצעות מרכז למניעה וטפול באלימות במשפחה בלוד ובמודיעין. טל':מרכז לטפול ומניעת אלימות במשפחה: לוד:9279963 -08 מודיעין: 9726150 –08 צוות דרום (7) שלוחה 1 או 4. ניתן לפנות למרכזים אלה גם באופן עצמאי.
 • טפול בחיי משפחה ונישואין – או הפניה לטפול בתחנות בסביבה.
 • ליווי, ייעוץ, תמיכה וטפול בתהליך הגירושין, כתיבת תסקירים לביהמ"ש בנושא משמורת והסדרי ראייה לילדים, באמצעות פקידת סעד לסדרי דין עפ"י סמכויות שנתנו לה בחוק.
 • טיפול בנושא אפוטרופסות – טפול בבקשות למינוי אפוטרופוס לקשישים, קטינים, חולי נפש, חסרי ישע ואחרים.
 • ייעוץ ותיווך עם מוסדות ושירותים בקהילה.
 • קבוצות להתארגנות תעסוקתית לדורשי עבודה.


ב. שירותים לילדים

 • וועדות לתכנון טיפול – לבניית תוכנית טיפול מתאימה לילדים במצבי סיכון ומצוקה.
 • מועדונית "חוויה" – לילדים עם קשיים שונים בכיתות א'-ה'.
 • מעונות יום – דרך מח' הרווחה, במקרים מיוחדים.
 • חונכים ומטפחים – לילדים בסיכון, פיתוח קשר אישי עם הילד לקידום הילד בתחומים שונים.
 • הגנה על קטינים בסיכון – באמצעות פקידת סעד לחוק הנוער, עפ"י סמכויות שנתנו לה בחוק ובשיתוף בתי הספר ומשטרה. הגנה על קטינים אשר נמצאים בסכנה במסגרת המשפחה, הסביבה.
 • פנימיות, משפחות אומנה – מסגרת חוץ ביתית לילדים במצבי סיכון קשים, אשר אינם יכולים לגדול ולהתפתח כראוי במסגרת משפחתם.


ג. שירותים לנוער וצעירים

 • הטפול בבני נוער מתמקד בבני 12-18 וכן טיפול בצעירים עד גיל 30 אשר נמצאים במצבי סיכון ומצוקה, וסובלים מקשיים בהסתגלות משפחתית, לימודית, חברתית, תעסוקתית. הטיפול נערך בשיתוף עם מסגרות חינוך, מתחם הנוער ועוד.
 • טיפול קבוצתי באמצעים שונים. 
 • איתור, ייעוץ, ליווי, הכוונה, וטפול פרטני וקבוצתי - במתבגרים במצוקה על רקע בעיות משפחתיות או אישיות, במטרה להחזירם לתפקוד נורמטיבי במסגרות חייהם השונות.
 • טפול בנוער וצעירים נפגעי סמים ואלכוהול.
 • שילוב נערים וצעירים בפרוייקטים לימודיים תעסוקתיים כמו: קורס צילום בוידאו, קורס מדריכי ספורט ועוד.
 • קבוצות פסיכודרמה לנערות
 • קבוצת העצמה לנערות
 • שילוב נערים ונערות בפעולות יחידת הנוער
 • ייעוץ ואיתור נוער בסיכון במסגרת "מקפה לאוזן" – בית קפה ייעוצי במתחם הנוער.


ד. שירותים בתחום השיקום – מוגבלות שכלית, נכויות ומחלות

 • מטרת השיקום לסייע לאדם עם מוגבלות להגיע לרמה אופטימלית של תפקוד ועצמאות בתחומי החיים, תוך מיצוי מלוא יכולתו.
 • אדם עם מוגבלות – אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית קבועה או זמנית, אשר בשל נכותו מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים (סעיף 5 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח, 1998).
 • הפניית מוגבלים לשיקום תעסוקתי במרכזי אבחון ושיקום.
 • שילוב במועדונית המטפלת בילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 • סייעת במעון לילד בגיל 6 חודשים עד 3 שנים עם איחור התפתחותי ניכר.
 • הפניות לוועדות אבחון של משרד הרווחה.
 • השמה במסגרות מיוחדות השייכות למשרד הרווחה (מסגרות יומיות וכן פנימיתיות).
 • השמה במעונות יום שיקומיים.
 • תיווך לגורמים שונים כמו: בטוח לאומי, בתי חולים ועוד.
 • סיוע ברכישת מכשור רפואי.


ה. שירותים בתחום הזקנה

 • טפול בתחומי החיים השונים של הקשישים בקהילה.
 • ייעוץ, תמיכה, הכוונה, מידע וטפול בנושאים הקשורים לגיל הזקנה לאוכלוסיית הקשישים ובני משפחותיהם.
 • סיוע כספי למימון צרכים מיוחדים כגון: מכשירים רפואיים, טיפולי שיניים, משקפיים, נסיעות לדיאליזה ועוד.
 • תווך עם מוסדות ושירותים בקהילה ומחוצה לה.
 • הפעלת חוק ביטוח סיעוד – קביעת סל שירותים, הזמנת עבודה ופיקוח על השירותים הניתנים.
 • הגנה במסגרת החוק וטפול בקשישים חסרי ישע ונפגעי אלימות במשפחה.
 • הפעלת מועדון גימלאים לתעסוקה בשעות הפנאי.
 • הפעלת גמלאים מתנדבים בקהילה.
 • הפניית קשישים לקבלת שרות במרכז יום לקשיש (תעסוקה וחברה).
 • פרוייקט קהילה תומכת.


ו. שירותים בתחום ההתנדבות

 • טיפוח תחום ההתנדבות ביישוב – גיוס, מיון, שיבוץ, הכשרה והדרכה למתנדבים.
 • איתור צרכים בקהילה ופיתוח שירותים חדשים.
 • טיפוח מנהיגות מקומית.
 • בניית מערך מתנדבים לשעת חירום.

 

ש י " ל – שרות ייעוץ לאזרח ייעוץ ללא תשלום לתושבים בנושאים כמו:

ייעוץ משפטי, ייעוץ כללי, ועוד. שרות משותף למ.מ. שהם ומ.א. חבל מודיעין.