1. טיפול סוציאלי בתושבים 

 • קבלת הפניות מתושבים ומגורמים נוספים ביישוב.
 • מתן טיפול פסיכו - סוציאלי, ו/או סיוע חומרי. 
 • קשר עם גורמים בישוב ומחוץ ליישוב, לקידום הטפול בתושב. 
 • כתיבת תסקירים לבימ"ש בנושאי גירושין, אפוטרופוסות ועוד. 
 • כתיבת דו"חות סוציאליים לגורמים שונים. 
 • התערבות מיידית בשעת משבר ובמצבי חירום ואבחון הצורך בהמשך ההתערבות (בשיתוף גורמים מקצועיים נוספים בישוב) 
 •  Reaching out – מעקב יזום אחר המשפחה/פונה במידת הצורך (ע"י ביקורי בית ועוד). 
 • טיפול בתושבים נפגעי טרור, בשיתוף הבטוח הלאומי. 
 • המלצות לגבי מתן הנחות למשפחות נזקקות בשירותים השונים. 

 

2. טפול בילדים ונוער בסיכון, ובאלימות במשפחה           

 • קבלת דיווחים והפניות מגורמים שונים בקהילה. 
 • קשר עם משטרה, קציני מבחן, חוקרי ילדים, חוקרי נוער, בתי משפט, מרכז למניעת אלימות, מרכז קשר – הורים ילדים 
 • הגנה על קטינים בסיכון באמצעות פקידת סעד לחוק הנוער. 
 • טפול פרטני בילדים ונוער ומשפחותיהם. 
 • קביעת תכנית טפול בילדים במצבי סיכון ומצוקה באמצעות וועדות לתכנון טיפול. 
 • טפול בנוער משתמש בסמים. 
 • הפעלת קבוצות נוער. 
 • הפעלת מועדוניות טיפוליות לילדים עם צרכים מיוחדים.  

 

3. איתור ילדים ומשפחות במצבי סיכון ומצוקה

 • השתתפות בישיבות צוות רב מקצועיות (בבתי ספר, וועדות השמה).
 • קשר עם מרפאות, שפ"י וגורמים נוספים.
 • הפעלת מערך הסברה במוסדות חינוך וגורמים נוספים בנושא ילדים בסיכון וחובת דיווח, ובנושא שימוש בסמים ע"י בני נוער.

 

4. טפול בקשישים 

 • ריכוז והפעלת וועדת חוק סיעוד בבטוח לאומי. 
 • טפול פרטני בקשישים עצמאיים, תשושים וסיעודיים ובבני משפחתם. 
 • הפעלת מועדון הגמלאים. 
 • קשר עם גורמים נוספים כמו: בתי אבות, בתי חולים, מרכז יום. 

 

5. טפול במתנדבים והפעלת תוכניות קהילתיות

 • שילוב מתנדבים בסיוע לפונים במחלקת הרווחה. 
 • איתור וגיוס מתנדבים, איתור משימות התנדבות והתאמה בין השניים. 
 • הדרכת מתנדבים ומפעילי מתנדבים. 
 • תגמול ומשוב למתנדבים. 
 • השתתפות בוועדות היגוי רב מקצועיות להפעלת תוכניות בקהילה. 
 • הקמת קבוצות תמיכה והפיכתן לקבוצות לעזרה עצמית. 
 • שיתוף והעצמת תושבים בהפעלת תוכניות בקהילה. 
 • סיוע בפיתוח גישה קהילתית של גופים בישוב. 
 • תאום הגורמים השונים בטיפול ומניעת השימוש בסמים. 

 

6. הערכות לשעת חירום                               

 • הכנת צוותים רב – מקצועיים לטיפול באוכלוסייה בשעת חירום, הדרכתם ותרגולם. 
 • חיזוק החוסן הקהילתי. 
 • קשר עם גורמים רלוונטיים כמו: פיקוד העורף, יקל"ר, פס"ח, מל"ח. 

 

7. כתיבת נהלים                        

 • כתיבת הנוהל. 
 • הטמעתו. 
 • מעקב והערכה. 

 

8. מחשוב

 • שיפור סביבת העבודה. 
 • שיפור הסיוע לפונים ע"י שימוש באמצעים מתקדמים וייעול העבודה במחלקה. 

 

9. גיוס משאבים

לצורך הפעלת תוכניות קבוצתיות ולסיוע פרטני למשפחות/פרטים במשבר.