שם  טלפון
שי"ל 

שהם: 9792616,

מ.א. חבל מודיעין: 9722890

מרכז יחד  03-9794922
מועדונית חוויה  03-9794922 
בית הגמלאי  03-9794863 
מרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה - לוד  08-9279963 
ביטוח לאומי - רמלה  08-9777444 
מרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים- רמת גן  03-6197794 
סיוע משפטי - משרד העבודה והרווחה  03-6932777 
לישכה משפטית ויצ"ו - מודיעין 08-9728786
לישכה משפטית נעמ"ת - תל אביב 03-5231675