צוות המחלקה 
שם תפקיד    ימי עבודה  E-mail טלפון
נטע לביא  מנהלת המחלקה   

א', ב', ד', ה' - 08:00 - 16:00 

ג' - 08:00 - 13:00,

16:00 - 19:00 

 neta@shoham.muni.il

03-6888-155

 

נעמי אוחנה עובדת זכאות תקציבאית   ג', ה' - 08:00 - 16:00

neomi@shoham.muni.il

 03-6888-157

נתלי רז

עו"ס

נערים, צעירים ומשפחות 

 

א' - 08:00 - 16:00

ב' - 08:30 - 16:00

ג' - 09:30 - 18:00

ה' - 08:30 - 16:00 

natalie@shoham.muni.il

 03-6888-165

מורן שטרן

עו"ס משפחה,

פקידת סעד לסדרי דין 

 

א', ב', ד', ה' - 08:00 - 12:45

ג' - 08:00 - 12:45,

18:15 - 19:15

 

 03-6888-163

שוש סלע

מזכירה

עובדת זכאות

 

א' - 08:00 - 15:00

ב' - 08:00 - 16:00

ג' - 08:00 - 16:30

ד' - 08:00 - 15:30

ה' - יום חופשי

shosh@shoham.muni.il

03-6888-155

מיכל דהן

עו"ס משפחות

עו"ס לחוק הנוער

 

א' - 08:00 - 16:00

ב' - 08:00 - 15:30

ג' - 08:00 - 17:00

16:30- 18:00

ד' - 08:00 - 15:30

ה' - 08:00 - 15:30

michald@shoham.muni.il

 03-6888-158

 

רכז בית הגמלאי

רכז מועדונית חוויה

"מרכז יחד"

 

א' - 08:00 - 14:00,

17:15 - 19:45

ב' - 08:00 - 14:00,

16:15 - 19:45

ג' - 08:00 - 14:00

ד' - 08:00 - 14:30,

17:15 - 19:45

ה' - 08:00 - 14:00,

16:15 - 19:45

   
אתי זלק עו"ס נערות  

א' - 08:00 - 15:30

ב' - 08:00 - 15:30

ג' - 09:00 - 17:30

ד' - 08:00 - 15:30

ה' - יום חופשי

etiz@shoham.muni.il

 03-6888-159

מיכל פרידנטל עו"ס קשישים  

א' - 08:30 - 15:30

ג' - 08:30 - 15:30

ה' - 19:30 - 14:00

 michalf@shoham.muni.il

 03-6888-162

ליאורה שקד עו"ס צרכים מיוחדים  

 03-6888-161

אילנה ששר טויב עו"ס צרכים מיוחדים  

03-6888-164

אניה מיטרופול נזרוב
  עו"ס משפחות
  03-6888184
אהובה זביב רכזת התנדבות