אוכלוסיית יעד:

תושבי שהם

משפחות, צעירים וקשישים, ילדים ונוער

תושבים הסובלים מחולי, נכות, מוגבלות שכלית

תושבים הסובלים מקשיי הסתגלות משפחתית, תעסוקתית, חברתית

משפחות במצבי משבר

משפחות הסובלות מאלימות במשפחה

משפחות הסובלות מאבטלה ובעיות כלכליות

משפחות עם קשיים ביחסים בתוך המשפחה

משפחות בהליכי גירושים

משפחות המתמודדות עם צרכים מיוחדים

שכול ויתמות

ילדים ונוער במצבי סיכון ומצוקה

קשישים הסובלים מקשיים אישיים ו/או משפחתיים

קשישים סיעודיים

קבוצות עם צרכים מיוחדים

גמלאים

מתנדבים

הקהילה הרחבה