מטרות ויעדים

 

מטרה מס' 1:

הבטחת טיפול פסיכוסוציאלי מערכתי וזמין לכל התושבים בשהם הזקוקים לכך, בהתאם לחוקי המדינה הרלוונטיים, הוראות משרד הרווחה וסדרי עדיפויות מקומיים. למען שיפור איכות החיים בקהילה.

 

יעדים למטרה מס' 1:

  • איתור אוכלוסיות סיכון והפעלת תוכניות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות לטיפול בהן.
  • הגדלת מגוון השירותים הניתנים במחלקה, הן האוניברסליים והן המובחנים.
  • מתן שירותים טיפוליים לילדים ולנוער, בשיתוף היחידה לנוער, אגף חינוך, בתי הספר, משטרה, שרות מבחן.
  • עבודה שוטפת עם בתי ספר בצוותים רב – מקצועיים.


מטרה מס' 2:

פיתוח וקידום מערכת רווחה איכותית ומתקדמת, אשר תהווה כתובת ידועה ומקובלת, הן לאוכלוסיה הכללית והן לגורמים בקהילה ומחוצה לה, לפניות בנושאי פרט, משפחה וקהילה.

        

יעדים למטרה מס' 2:

  • הדרכה והכוונה מקצועית לגורמים שונים בקהילה.
  • פרסום המחלקה והשירותים הניתנים בה.
  • התמקצעות עובדי המחלקה.

 

מטרה מס' 3:

פיתוח וביסוס גישה קהילתית של נותני השירותים בקהילה, ומעורבות בפיתוח

תוכניות קהילתיות.

 

יעדים למטרה מס' 3:

  • מעורבות תושבים בפיתוח והפעלת שירותים וגופים בקהילה.
  • שילוב מתנדבים בקידום פעילות המחלקה ופעילות קהילתית