הסעות חינוך מיוחד
תלמידי חינוך מיוחד החל מכיתת גן מגילאי 3 ועד גיל 21 זכאים להסעה מאורגנת.
תלמידים בעלי לקויות הזכאים להסעה ללא הגבלת מרחק הם: תלמידים עם פיגור בינוני/ רב בעייתי/מורכב,  תלמידים עם פיגור קשה / עמוק וסעודי, תלמידים בעלי הפרעות נפשיות קשות, חולי-נפש, משותקי מוחין, בעלי נכויות פיזיות קשות, אוטיסטים,   pdd.
כל התלמידים בחינוך המיוחד בעלי לקויות אחרות, שלא פורטו לעיל זכאים להסעה כמו התלמידים של החינוך הרגיל, על פי החוק שבחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
הזכאות להסעות ולליווי בהסעות בחינוך המיוחד נקבעת על ידי ועדת השמה משולבת ובכפוף להוראות בחוזר מנכ"ל. 
הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה ו/או הליווי תימסר לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברת ההסעות / מלווה / רכז/ת ההסעות . .
לתשומת לבכם, לביטחון ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה, בשעות שנקבעו בהתאם לשעות הלימודים. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.
חוזר מנכ"ל משרד החינוך

 

215850.pdf