דרושים לתאגיד חינוך

דרישות התפקיד לרכז/ת "גן קיץ":
בעל/ת  תעודת גננת/מורה מוסמכת.
בעל אחריות וכושר ארגון יכולת ליזום פעילות, ובניית   תוכנית  קייטנה
הנעת  צוות ועבודה בצוות.
נוכחות  יום יומית ומתן מענה בשטח ופתרון בעיות.
העבודה בין החודשים מאי-יולי כולל
המעוניינים בתפקיד יגישו מועמדות במייל עד לתאריך 14/03/18.  anatep@shoham.muni.il
המועמד/ת שייבחר יחוייב להשתתף בהשתלמות של משרד החינוך להפעלת קייטנות.

טופס הגשת הצעה להפעלת תכנית קיץ לכיתות א-ד בשהם.pdf

נספח א - אישור עריכת ביטוח.pdf

מודעת דרושים - קובץ נגיש