על התוכנית:

התוכנית לפיתוח מנהיגות טכנולוגית וניהול ידע CTM-Ed – Certification  Technology Management  הינה שיתוף פעולה ייחודי בין חברת נס טכנולוגיות ישראל ורשויות מקומיות. התכנית פועלת בישוב בהצלחה רבה מזה שנתיים.

מטרת התוכנית: 

לטפח מנהיגות בקרב בני נוער בעלי כישורים ויכולות גבוהות  בסביבה טכנולוגית מתקדמת.

מבנה התוכנית:

מנהיגות טכנולוגית וניהול ידע, CTM-Ed, היא תוכנית העשרה דו-שנתית. 350 שעות המהוות 117 יחידות הוראה. (כוללת מפגש שבועי אחד בשעות אחה"צ ובמפגשים המתקיימים בחודשי הקיץ במסגרת "מחנה קיץ" ).

איתור וזיהוי התלמידים:

התוכנית מיועדת לכלל תלמידי כיתות ט המצטיינים הלומדים ביישוב.
תהליך זיהוי המשתתפים יתבצע בשיתוף נציגי חברת נס טכנולוגיות, נציג הרשות ובית-הספר.