גף חינוך וקהילה שמח להודיע כי השנה קרן המלגות של המועצה בשיתוף מפעל הפיס יעניקו 30 מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי במוסד המוכר ע"י המל"ג בסך של 10000 ₪ לכל מלגה. כאשר מחצית מהסכום (5000 ₪) מוענק ע"י הרשות ומחציתו השנייה (5000 ₪) ע"י מפעל הפיס.

המלגה תוענק בתמורה ל-100 שעות התנדבות בקהילה.

כמו כן תמשיך המועצה, כמידי שנה, להעניק מלגת סטודנטים בסך של 2000 ₪ בתמורה ל-30 שעות התנדבות בקהילה.

שנת לימודים מהנה ומוצלחת!

מצ"ב טפסי בקשה למלגה. בחר/י את טופס הבקשה בו את/ה מעוניין. (ניתן להגיש למסלול אחד בלבד)