בתקופת המלחמה ועד הודעה חדשה - לא יתקיימו שרותי משרד הפנים במועצה.

לשירות - יש לפנות ללשכות משרד הפנים ברחבי הארץ. 


לידיעתכם! בכל בקשה לשירותי משרד הפנים - יש להציג תעודת זהות מלאה!

השירות ניתן במוקד 106 - בכניסה לבניין המועצה

השירות ניתן בשעות עבודת המועצה: 

ימים א,ב,ד,ה, - בין השעות: 08:30 - 15:00
יום ג' - בין השעות: 08:30 - 13:00 ו- 16:00 - 19:00
השירות הינו לתושבי שהם בלבד. 

כל מבקש שרות מחויב להציג תעודת זהות ולדעת את מספר תיבת הדואר שלו.

 

שרותי משרד הפנים הניתנים בשוהם:

  • שינוי כתובת
  • הוספת ילוד

 

טפסים נדרשים ניתנים להורדה בתחתית הדף

 

שינוי כתובת:

תנאים לקבלת השירות:

  • נוכחות חובה
  • תעודות זהות + ספח
  • הצגת חוזה שכירות / חוזה רכישה מקורי וחתום
  • מספר תיבת דואר

 

הוספת ילוד:

תנאים לקבלת השירות:

  • תעודות זהות + ספח
  • טופס שחרור מביה"ח המיועד למשרד הפנים
  • מספר תיבת דואר

פרטים נוספים - מוקד 106 בטל': 03-9723090