בהכנת התכניות ניתן דגש על הגדרת יעדים, תפוקות ומדדים בכל אגפי המועצה וחברות הבנות, מתוך רצון לטייב את מתן השירות לתושבי המועצה.

תוכניות העבודה נערכו מחדש בדרך של הקדמה מילולית המתארת את פעילות היחידות השונות ולוחות תשומות ותפוקות. 

ההקדמה המילולית כוללת תיאור כללי של היחידה ומטרותיה, נתונים כלליים אודות התשומות והנהנים משרותי היחידה והשינויים הצפויים. 

לוחות התשומות והתפוקות כוללים נתוני תשומות כספיות והון אנושי, לצד התפוקות הכוללות מטרות, מדדי ביצוע וערכים אליהם היחידה התחייבה להגיע במהלך השנה. במסגרת התשומות נכללו נתוני ההון האנושי המושקעים בכל נושא לאחר ניתוח עיסוקים מעמיק שבוצע ע"י כלל עובדי המועצה.

תוכניות עבודה 2020