ילדת קייטנת קיץ ביה"ס צוקים אספו משלוחים לחיילי גדוד נשר