גם השנה, ניתן לבצע מכירת חמץ באמצעות אתר המועצה המקומית שוהם.

יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח ללשכת הרבנות שוהם במייל: davidstav@shoham.muni.il

בברכת חג שמח וכשר !