• בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 ובכל חוקים, תקנות, הוראות ונהלים אחרים של משרד הבריאות בנוגע למזון .
 • בעל העסק ימנע גישה  של קהל הסועדים  אל אזור הבישול וההכנה של המזון.
 • אין לקבל לעסק מוצרי מזון ממפעלים ללא רישיון יצרן.
 • חלב ומוצריו יוכנסו למקרר ישר עם הגעתם ויוחזקו בקירור עד לשימוש בהם.
 • עסק אשר יש בו עיסוק בבשר (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה): בשר לעניין סעיף זה: בשר עופות, דגים ובקר או חלקים מהם, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
 • בעל עסק יעביר לאישור השירותים הווטרינריים גוש דן  פרשה טכנית הכוללת התייחסות לכל הסעיפים המפורטים בהמשך:

 

נושא                                                  
סוג מוצרי המזון מן החי הנמכרים בעסק 
רשימת כל חומרי הגלם 
תרשים זרימה אשר מסביר את תהליך ההכנה של  האוכל המוכן בעסק. 
רשימת ספקים
מספר עובדים בעסק
כמות של בשר בקר, עופות ודגים המוכנסים לעסק מדי שבוע.
אופן חיטוי ירקות

 

 • לא ישמש עסק העוסק בבשר כמקום מגורים ולא יהיה לו קשר ישיר למקום שכזה.
 • בעל העסק יעביר חומר גלם של בשר אל מדורי האחסנה שבעסק, דרך הדלת האחורית של העסק ולא דרך אולם האוכל.
 • פריקת בשר לעסק  תתבצע ממשאיות קירור, בצמוד לבית העסק ככל שניתן.
 • הקירות החיצוניים והפנימיים של חדרי הקירור ו/או ההקפאה, המקררים והמקפיאים של בשר יהיו עשויים מחומר שאינו מחליד הניתן לניקוי וחיטוי בנקל.
 • בעל העסק יחזיק בעסקו  מקררים ומקפיאים שנפח קיבולם יהיה מספיק כדי להכיל את כל  מוצרי הבשר הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון.
 • אין לקבל לעסק בשר ללא שנבדקו בתחנת משנה של איגוד ערים לשירותים ווטרינריים גוש דן וקבלו חותמת שהמוצרים נבדקו ואושרו.
 • אין לקבל לעסק בשר  ממפעלים ללא רישיון יצרן.
 • יש לשמור, בקלסר ייעודי,  את כל תעודות המשלוח למוצרי בשר, בעסק למשך 3 חודשים לפחות ולהציגם לביקורת על פי דרישה.
 • אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג.
 • מוצרי בשר שהוכנו בעסק ולא נצרכו באותו יום יושמדו בסוף יום העבודה.
 • מוצרי  בשר יוחזקו בתוך כלים שלמים ונקיים ( עדיף כלים מנירוסטה), אשר ניתנים לניקוי וחיטוי בנקל.
 • כל מוצרי הבשר המוכנים בעסק, המאוחסנים בחדרי הקירור, יסומנו בתווית אשר תציין את תאריך הכנתם.
 • כל מוצרי הבשר הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.