מידע תכנוני ופתיחת בקשה להיתר

במסגרת הרפורמה בתכנון ובנייה בתחום הרישוי- חלק ב' (תיקון 101), שתיכנס לתוקפה בתאריך  01/01/16 , נקבע כי לצורך קידום היתר בנייה באמצעות המערכת מקוונת, נדרש לקבל מידע תכנוני מקוון .
לקראת יישום הרפורמה הנכם מתבקשים להגיש בקשה למידע תכנוני החל מתאריך 01/12/15 באמצעות המערכת המקוונת, וזאת על מנת להבטיח כי המשך התהליך יהיה בהתאם לרפורמה.

כתובת המערכת המקוונת: "שער המידע לרישוי ולבנייה"
www.Bonim.pnim.gov.il

 

בברכה
הוועדה המקומית לתכנון ובניה שוהם