את הבקשה להיתר יש להגיש בהתאם לנוהל המצ"ב:

  • בהתייחס לחתימת שכן - יש להחתים את השכן הדו משפחתי על הבקשה להיתר או חתימתו על התחייבות לחזית אחידה.
  • חזית משותפת: חזית הבניין הפונה לרחוב, תהיה זהה לשתי יחידות הדיור הצמודות. תותר חזית אשר לדעת מהנדס/ת הוועדה יוצרת התאמה בין שני חלקי החזית המשותפת.
  • יש להראות בבקשה את כל הבניין במגרש (שני חלקי הבניין הדו משפחתי) בתכניות , בחתכים ובחזיתות, לרבות חמרי גמר והסכמת השכן הסמוך ע"ג הבקשה או בטופס מצורף.
  • ללא הצגת חזית אחידה וחתימת שכן, לא תדון הבקשה בוועדה המקומית.
  • יש לצרף לכל בקשה להיתר את רשימת המסמכים המצ"ב בתחתית עמוד זה.

 

שכונת רקפות - תדריך תכנוני, מגרשים בנה ביתך

 

קבצים להורדה