תמ"ל 1007 מסמכים למכרז

עם פרסום מכרז לשיווק 716 יחידות דיור בשכונה כ"א בשוהם על ידי רמ"י, מצורפות תכניות בינוי ונספחים למכרז.

לפרטים נוספים החברה הכלכלית לשוהם בע"מ 03-9724721

לתשומת לבכם - קבצים שאינכם מצליחים לראות בתצוגה מוקדמת -  יש להוריד למחשב ולשמור ואז ניתן לפתוח אותם.

למכרז של רשות מקרקעי ישראל

קבצים להורדה