הסניף, האחד-עשר של המועצה, נפתח בתחילת חודש אוגוסט 2001.

מטרתו: ריכוז הפעילויות לעידוד המודעות לנושאים חשובים בתחום איכות הסביבה בקרב הקהילה בכלל ובתחום החינוך בפרט.

המועצה לישראל יפה פועלת לשמירה על יופייה של ישראל, לכוון את התכנון, העיצוב, הבניה, והיצירה לאפיקים אסתטיים ובעיקר להחדיר את תודעת היופי ופיתוח מודעות הקהילה לחשיבות הטיפוח ה הסביבתי ואיכות החיים בארצנו.

התחרויות נערכות בשישה מגזרים:

 • מפעלי, פארקי וגני תעשייה בתחרות - "תעשייה יפה בישראל יפה" 
 • בתי הגיל השלישי ומרכזי יום לקשיש - "בית הגיל השלישי הנאה בישראל יפה" 
 • רשויות מקומיות בתחרות - "קריה יפה בישראל יפה" 
 • בתי חולים בתחרות - "בית חולים נאה בישראל יפה" 
 • בסיסי צה"ל בתחרות - "צה"ל יפה בישראל יפה" 
 • בתי מלון ובתי הארחה בקיבוצים - "בית המלון הנאה בישראל יפה".
 • ההשתתפות בתחרויות מעודדת את המשתתפים, וגורמים נוספים הקשורים אליהם, לשקוד על טיפוח מתמיד של סביבתם, ולרווחת השוהים בהם.

ההערכה מתבצעת על ידי צוות שופטים מתנדבים מהיישוב ומחוצה לו המוזמנים לקחת חלק במעקב ופיקוח על תחומי האסתטיקה ביישוב, ללוות פרויקטים חינוכיים בכל המסגרות ולשיפוט בתחרויות הסניף.
שהם משתתפת בתחרות קריה יפה זו השנה השניים עשר ברציפות . בשנת 2006 קבלה שהם את פרס דגל היופי שהוא הפרס הגבוה ביותר.

החל מתחרויות 2009 נוסף פרמטר נוסף בנושא איכות הסביבה – התנהלות לקיימות. הנושאים המוערכים בקטגוריה זו הינם לדוגמה : חסכון באנרגיה, חסכון במים ,שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה , לחסכון

סניף המועצה לישראל יפה פועל בנוסף לתחרויות גם בנושאים : חינוך סביבתי, פרויקטים, קהילה וליווי פעילות סניף האגודה לתרבות הדיור.
חינוך סביבתי – חינוך לקיימות

שנת תשס"ט הוכרזה ע"י משרד החינוך כשנה ירוקה . סניף המועצה לישראל יפה עוסק בהתוויית מדיניות וליווי מערכת החינוך – מפגשי רכזות לאיכות סביבה ומפגשי נציגי המועצות הירוקות .
השנה תלמידי מועצות ירוקות זכו ללמוד על משבר המים הן בבית הספר , על מקורות המים בישראל וקיבלו טיפים לחיסכון במים , בסיור שעשו במקורות ראש העין.
בשבוע איכות הסביבה התקיימה אותה הרצאה לשכבות ד'/ ה' מבתי הספר היסודיים באולם התרבות.
 

כמו כן הסניף עוסק בפעילות:

 • לחיזוק ערכי החינוך הסביבתי בתחום המחזור , טבע מורשת וקיימות באמצעות פעילויות במהלך השנה  כגון: ימי ניקיון, נטיעות , תערוכות וסיורים.
 • פעילות בגני הילדים בנושא הפרדת פסולת במקור ושימוש בערכת "הפסולת לסל וחסל" , באמצעות מתנדבים . 
 • תערוכת ציורי תלמידים  יחד עם  שימוש חוזר בחומרים. 
 • הובלת בתי ספר יסודיים להסמכה לבתי ספר ירוקים .בי"ס רבין ואבן חן הוסמכו לבתי ספר ירוקים . 
 • ביצוע פרויקטים בתחום איכות הסביבה.


פרטים נוספים

מנהלת: רוני קינדרמן
טל: 9723057
פקס:9731091
בניין המועצה המקומית, האודם 63 שוהם
roni@shoham.muni.il