מנהלת הסניף: רוני קינדרמן
שעות הקבלה א'-ה' 8:00-13:00 בניין המועצה המקומית 039723057