קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות, וזאת  בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה המקומית (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) (לצרף מפה של שוהם)
מגורים בלבד: אזור המיועד למגורים בלבד. 

 

היי פרק שוהם (בפיתוח): מחולק ל-3 אזורי משנה:  א. אזור המיועד לתעשייה עתירת  ידע    ב. אזור המיועד  לתעשייה כללית    ג. אזור המיועד  למסחר.

אזור מסחר: אזור המיועד למסחר קמעונאי: מרכז עסקים דרומי – אייר פרק שוהם (בפיתוח),  מרכז מסחרי תרשיש 1 - ככר עגור, מרכז מסחרי עמק איילון 30 - ככר ברבור, מרכז מסחרי עמק איילון 16 - ככר יסעור, מרכז מסחרי עמק

איילון פינת דקל - ככר אגמית (בפיתוח), או כל אזור אחר שיוגדר כאזור מסחרי בתכנית המתאר המקומית או תכנית אחרת שתחול על האזור.

אזור מסחר שכונתי: מרכז אשר סכום השטחים העיקריים, של העסקים שבתחומו, על פי תכנית בנין ערים בתוקף, אינו עולה על 200 מ"ר : מרכז מסחרי קדם פינת שגיא, מרכז מסחרי שכונת אלונים - רחבת עדי.

שצ"פ: שטח ציבורי פתוח

בעל עסק זכור: למרות האמור בחוברת זאת ולמען הסר ספק, ההוראות המחייבות יהיו בהתאם לתכניות החלות בכל מגרש ומגרש. 

 

פריט    תיאור העסק טעון הרישוי                דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי  מדיניות המועצה                 
7.7 ו

עינוג ציבורי

דיסקוטק

פעילות העסק תעמוד בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990 ובתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשנ"ג 1992.

המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.
 
הכניסה למבנה הדיסקוטק יהיה מסוג "מבואה אקוסטית".

בעל העסק ייתכן ויידרש להגיש  תסקיר אקוסטי מאת אקוסטיקאי מוסמך, שיאשר שהמקום אינו מהווה מטרד רעש לסביבה ויישם את המלצות התסקיר, במידה ויש כאלו, לאחר שנבחנו ואושרו על ידי היחידה לאיכות הסביבה.
 

רק ב:
היי פרק שוהם – באזור המיועד למסחר

אייר פרק שוהם - מרכז עסקים דרומי.
 

02/2015

 

 

עבור לתוכן העמוד