קבוצה 6 – מסחר ושונות

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות, וזאת  בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה המקומית (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) (לצרף מפה של שוהם)
מגורים בלבד: אזור המיועד למגורים בלבד. 

 

היי פרק שוהם (בפיתוח): מחולק ל-3 אזורי משנה:  א. אזור המיועד לתעשייה עתירת  ידע    ב. אזור המיועד  לתעשייה כללית    ג. אזור המיועד  למסחר.

אזור מסחר: אזור המיועד למסחר קמעונאי: מרכז עסקים דרומי – אייר פרק שוהם (בפיתוח),  מרכז מסחרי תרשיש 1 - ככר עגור, מרכז מסחרי עמק איילון 30 - ככר ברבור, מרכז מסחרי עמק איילון 16 - ככר יסעור, מרכז מסחרי עמק

איילון פינת דקל - ככר אגמית (בפיתוח), או כל אזור אחר שיוגדר כאזור מסחרי בתכנית המתאר המקומית או תכנית אחרת שתחול על האזור.

אזור מסחר שכונתי: מרכז אשר סכום השטחים העיקריים, של העסקים שבתחומו, על פי תכנית בנין ערים בתוקף, אינו עולה על 200 מ"ר : מרכז מסחרי קדם פינת שגיא, מרכז מסחרי שכונת אלונים - רחבת עדי.

שצ"פ: שטח ציבורי פתוח

בעל עסק זכור: למרות האמור בחוברת זאת ולמען הסר ספק, ההוראות המחייבות יהיו בהתאם לתכניות החלות בכל מגרש ומגרש. 

 

פריט    תיאור העסק טעון הרישוי                דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי  מדיניות המועצה                 
6.8 א  ניהולו

בקניון יהיה חדר אשפה מאוורר שבו יוצבו לפחות דחסן לפסולת אורגנית ומכבש קרטון ומיכל לאיסוף פסולת יבשה.
בעל העסק יציב באזורים הציבוריים של העסק מכלי איסוף פסולת בקבוקים , נייר, אשפה אורגאנית -  בהתאם להנחיית הרשות .
 

רק ב:
אייר פרק שוהם - מרכז עסקים דרומי
היי פרק שוהם (באזור המיועד למסחר) -  מגרש 18
שכונת סחלבים -  מגרש 210

02/2015

 

 

עבור לתוכן העמוד