קרן ידידי שהם

חלון הזדמנויות בקידום דור העתיד נפתח עבורך בפורום ידידי שהם. הפורום שהוקם ביוזמת המועצה המקומית שהם והחברה העירונית לתרבות, נוער וחוגי ספורט, שם לעצמו מטרה להבטיח את עתידה וחוסנה של המדינה בקידום הנוער, ומאפשר למשקיעים ולנותני חסויות לקשור את שמם עם מצוינות ולהיות שותפים בקהילה הדוגלת בחדשנות, ו"מצוינות בציונות". 

 

הפנייה ליחידים, קבוצות, תאגידים או ארגונים | המועצה המקומית שהם מציעה ניהול יעיל ומהיר ,ליווי הפרויקט מראשיתו ועד להקמתו, אחזקתו בעתיד והקדשת הפרויקט ע"ש התורמ/ים. 

  

פורום ידידי שהם 

פורום ידידי שהם, שהוקם ביוזמת המועצה המקומית שהם והחברה העירונית לתרבות, נוער וחוגי ספורט, שם לעצמו מטרה לקדם ולפתח את דור העתיד של מדינת ישראל ביישוב, מתוך תפישת "מצוינות בציונות". 

היישוב הקהילתי שהם שם דגש כבר מראשית דרכו בחינוך ובקידום הנוער ואף זכה בפרסים בקנה מידה ארצי בתחומים רבים, לרבות חינוך, כלכלה, תרבות וספורט, הודות להישגי תלמידיו לאורך השנים. היישוב, אשר אנשי מפתח רבים בכלכלה הישראלית בחרו לקבוע בו את משכנם, ממשיך ומטפח את השאיפה למצוינות בכלל ובקרב הדור הצעיר, המהווה כמחצית מתושבי שהם בפרט. 

 

 

 

עד כה, קרמו עור וגידים מספר פרויקטים חינוכיים, דוגמת "חווידע" המהווה מרכז לימודים משלים למניעת פערים שכבתיים; הפרויקטים "רבדים" ו"מפת"ח שהם" המהווים מרכזי העשרה למחוננים ומפתחים מנהיגות ואחריות חברתית; "הבית הסגול" המפתח את כושר החשיבה בקרב בני נוער ומספק להם במה לביטוי עצמי; תכנית מלגות לסטודנטים ועוד. 

 

עוד במסגרת מיזמי פורום ידידי שהם, עתידים להיבנות מועדוני תנועות נוער לעידוד מעורבות הנוער בקהילה, היכל ספורט ואצטדיון כדורגל עירוניים לטיפוח ההישגיות והשאיפה למצוינות, מבני תרבות, ופרויקטים נוספים בתחומי החינוך הבלתי פורמאלי, החינוך המיוחד, מדעים וטכנולוגיה, תרבות, אמנות וספורט. 

 

פורום ידידי שהם פותח חלון הזדמנויות למשקיעים ולנותני חסויות (יחידים, קבוצות, תאגידים או ארגונים) לקשור את שמם עם מצוינות ולקחת חלק בהבטחת עתידה וחוסנה של המדינה בקידום הנוער, ולהיות שותף בקהילה הדוגלת בחדשנות, ו"מצוינות בציונות". 

  

 

 

המועצה המקומית שהם מציעה ניהול יעיל ומהיר, ליווי הפרויקט מראשיתו ועד להקמתו, אחזקתו בעתיד והקדשת הפרויקט ע"ש התורמ/ים. 

אין באמור לעיל, בכדי למנוע מהמועצה ו/או מח.מ.ש לפנות לגורמים אחרים בארץ ובחו"ל, ו/או לקבל תמיכות ממשרדים ממשלתיים. 

מועצה מקומית שהם וח.מ.ש, אינן מחויבות לקבל כל הצעה. לא מן הנמנע כי יידרש אישור גורם חיצוני מממן נוסף. 

 

 

דרכי התקשרות: 

לפרטים נוספים ולמידע מפורט אודות הפרויקטים 

anat@shoham.muni.il 

טל: 03-9723010/3 

  

 

עבור לתוכן העמוד